Evoluzioneclima Sardinia

Ảnh hưởng của đại dương đối với khí hậu Gaia…

20 tháng bảy 2018 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

  Khối lượng nước trên trái đất là dành cho 97% nội dung trong các đại dương có nhiệt độ trung bình chỉ ca. 4 độ. L’enorme […]

cắt-temporale.jpg

Làm thế nào để dự đoán sự hình thành của thời gian…

22 Tháng Năm 2018 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

Đây tình cờ đi tìm những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành cao chót vót mây mà thường gây ra mưa rào và dông. Oltre alla normale […]

Glacier-dellaletsch-Thụy Sĩ

Sông băng và đào tạo của họ…

13 tháng Ba 2018 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

Sông băng là khối băng vĩnh cửu khổng lồ, hình thành bởi sự biến đổi (nén chặt và kết tinh) di accumuli di neve e soggette ad un lento scorrimento […]

làm mát-mô hình vũ trụ

Stratosphere và tầng đối lưu dư âm…

10 Tháng hai 2018 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

Tầng bình lưu là lớp khí quyển giữa 11 e 50 km circa d’altitudine ed è una regione che si trova oltre la quota alla […]

No Image

Tình yêu là gì…

12 Tháng Mười 2017 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

  Tweet

No Image

các chỉ số AO và NAO là gì…

11 Tháng Chín 2017 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

  Tweet

No Image

băng hà…

4 Tháng Chín 2017 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

Tweet

No Image

Núi lửa và khí hậu…

28 tháng bảy 2017 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

I Vulcani e il Clima Tweet

No Image

bão đường phân điểm…

15 Tháng Năm 2017 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

Bão đường phân điểm Như chúng ta đều biết, la radiazione solare incide sulla superficie terrestre con un angolo diverso a seconda della latitudine a causa della forma […]

No Image

Làm thế nào để dự đoán thời tiết…

30 tháng tư 2017 quản trị viên 0
Chia sẻ niềm vui
 • 141
 •  

Come prevedere il tempo Fino ai primi anni novanta gli appassionati di meteorologia prevedevano quelle che sarebbero state le condizioni meteorologiche imminenti analizzando i dati […]