پیش بینی وضع هوا ایتالیا

Comments: No Comments
Published on: 12 دسامبر 2017
به اشتراک گذاشتن شادی
 •  
 •  

روند و آب و هوای فصلی پیش بینی آب و هوا و در ایتالیا و اروپا زمستان 2017 / 2018…

Comments: Comments Off بر روند و آب و هوای فصلی پیش بینی آب و هوا و در ایتالیا و اروپا زمستان 2017 / 2018…
Published on: 7 نوامبر 2017
به اشتراک گذاشتن شادی
 •  
 •  

گنبد واچرخند تا پنجشنبه 19, پس از آن تغییر…سرانجام!!!

Comments: Comments Off بر گنبد واچرخند تا پنجشنبه 19, پس از آن تغییر…سرانجام!!!
Published on: 16 اکتبر 2017
به اشتراک گذاشتن شادی
 •  
 •  

 

E’ dell'ottobrata حالا روم…

Comments: Comments Off بر E’ dell'ottobrata حالا روم…
Published on: 12 اکتبر 2017
به اشتراک گذاشتن شادی
 •  
 •  

عشق چیست…

Categories: Didattica Meteo
Comments: Comments Off بر عشق چیست…
Published on: 12 اکتبر 2017
به اشتراک گذاشتن شادی
 •  
 •  

 

آب و هوا ایتالیا
نمایش اسلاید
Visitatori
 • 7,395,320
Traduzione
 ترجمه ویرایش
Welcome , today is Thursday, 14 دسامبر 2017